+381 64/4721-060
+381 64/1862-470
ulemektransport@gmail.com

Ulemek Transport

Domaći i međunarodni transport robe


Transport opasne robe (ADR)

Kontakt...

ADR transport


U opasnu robu u skladu sa međunarodnim standardima,ubrajamo sve vrste opasnih materija koje u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili zagaditi životnu sredinu.Transport opasne (ADR) robe na prvi pogled predstavlja transport klasične robe u međunarodnom transportu,ali za transport opasne robe postoje strogo propisana pravila za prevoz.
Međunarodni propisi o transportu opsasne robe se menjaju na svake dve godine.Trenutno je 41 članica potpisnica ADR konvencije,među kojima je i Srbija.Poslednja je pristupila Irska 2006. godine.

Kombi parkiran pored plavih boca

Međunarodni propisi za ADR


ADR roba je definisana u devet klasa.Svaka ADR roba pored klase koju poseduje,takođe poseduje i svoj UN broj,po čemu se tačno zna koja je vrsta ADR robe.Sve ovo je propisano Evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju i Međunarodnim pravilnikom o prevozu opasnih materija železnicom.
Transportne fime koje se pored komercijalnog bave i prevozom ADR robe,moraju da ispune nekoliko uslova da bi mogle da vrše transport ADR robe u međunarodnom transportu.

Pozadina belog kombija na putu

Klase opasne (ADR) robe


Klasa 1: Eksplozivne supstance i predmeti koji se koriste za izvođenje eksplozija i pirotehničkih efekata
Klasa 2: Gasovi pod pritiskom ili u tečnom stanju
Klasa 3: Zapaljive tečnosti
Klasa 4: Zapaljive čvrste materije
Klasa 5: Oksidirajuće supstance
Klasa 6: Otrovne (toksične) i infektivne supstance
Klasa 7: Radioaktivne supstance
Klasa 8: Korozivne supstance
Klasa 9: Mešovite opasne supstance (sva opasna roba koja nije navedena u klase 1-8)

Uslovi koje transportne firme moraju da ispune da bi se bavile prevozom ADR robe na međunarodnom nivou su sledeći:


Da je preduzeće registrovano za obavljanje delatnosti prevoza opasnih materija,da raspolaže odgovarajućim prevoznim sredstvima za prevoz opasnih materija,da ima stručno osposobljena lica za obavljanje prevoza,da ima odobrenje za prevoz opasnih materija,da ispunjava uslove za prevoz propisane ADR-om.
Sva naša vozila koja vrše prevoz opasnih materija su tehnički ispravna,izrađena,opremljena i obeležena u skladu sa propisanim standardima.Svi naši vozači koji njima rukuju su za to stručno osposobljeni i poseduju adekvatne ADR dozvole koje važe 5 godina,a nakon toga idu na ponovnu proveru i polaganje.
Za firme koje uvoze ili imaju potrebu za uvozom ADR robe veoma je važno da u koordinaciji sa svojim inostranim partnerom obezbede pravovremene i tačne informacije o vrsti robe,načinima pakovanja,klasi i jedinstvenom UN broju kako bi transport mogao da se organizuje po propisima ne ugrožavajući bezbednost ljudi i životne sredine.Sve ove informacije su važne kako za samog uvoznika,tako i za organizatora transporta kako bi se transport organizovao na efikasan i pouzdan način,ne proizvodeći dodatne i neočekivane troškove.

Kontaktirajte nas,dostupni smo 24h dnevno!


Zaposlenje - pošaljite nam Vaše kvalifikacije na e-mail: zaposlenje.ulemektransport@gmail.com

Budimo u kontaktu!


Spremni ste da sarađujete sa nama? Pozovite nas ili nam pošaljite e-mail i javićemo vam se u najkraćem roku!

Iličin Dušana 25
23328 Crna Bara
Srbija

Telefon:
+381 64/4721-060
Viber-WhatsApp:
+381 64/1862-470

ulemektransport@gmail.com

Društvene mreže: